NHỮNG ĐIỀU MÀ ADMIN FAEBOOK GROUP CẦN BIẾT

Home » Facebook » NHỮNG ĐIỀU MÀ ADMIN FAEBOOK GROUP CẦN BIẾT
Facebook, Tin học, Website 4 Bình luận
NHỮNG ĐIỀU MÀ ADMIN FAEBOOK GROUP CẦN BIẾT
Bạn đang là Admin của Facebook Group?
Bạn sắp làm Admin của Facebook Group?
Những Admin facebook Group chúng ta cần biết và nên biết những điều cơ bản nhất khi chúng ta là Admin.
NGƯỜI TẠO GROUP CÓ QUYỀN XÓA GROUP.
Không giống như trang Fanpages Facebook, Facebook Group không cho nút “Delete Group”. Đó cũng là lý do mà Facebook Group dễ bảo vệ hơn rất nhiều so với Facebook Fanpages.Vậy thì khi nào Facebook Group có thể bị xóa? Khi bị xóa thì nó phải đáp ứng được 2 yêu cầu sau:
– Không có thành viên nào trong Group kể cả Admin.
– Khi nhóm tác giả còn lại tự nguyện.
Bạn có thể xóa bỏ các Admin bạn đã thêm vào, nhưng để xóa chính minh bạn phải “Leave Gruop”.
1 Tin tốt lành với bạn là Bạn là người tạo ra group thì không có Admin nào có thể ném bạn ra khỏi nhóm.
Nhưng bạn có thể quăn họ ra khỏi nhóm bất cứ lúc nào mà bạn muốn.
ADMIN CÓ THỂ THAY ĐỔI TÊN CỦA NHÓM
Chỉ có nhóm Admin mới có thể ” Chỉnh sửa thiết lập Group” bao gồm 1 vài thiết lập:
– Đổi tên nhóm
– Thay đổi Icon nhóm
– Chỉnh sửa quyền riêng tư của nội dung nhóm và thành viên trong nhóm.
– Cung cấp mô tả thông tin nhóm.
– Thêm hình ảnh hồ sơ nhóm.
THIẾT LẬP EMAIL NHÓM
Tin nhắn được gửi bởi admin sẽ được tìm thấy trong hộp thư tin nhắn. Trang quản trị viên của Facebook đã được chiêm ngưỡng tính năng này kể từ khi một ngày. Với nhóm Facebook mới, điều này không còn có thể được thực hiện và nhóm tường là khu vực tham gia chính với các thành viên. Bây giờ chỉ là những gì Group địa chỉ email này làm?
Như admin nhóm, bạn có thể chỉ định một email nhóm duy nhất để bạn có thể gửi trực tiếp đến nhóm tường với email. Và một khi nó được thiết lập, tất cả các thành viên trong nhóm của bạn có thể nhìn thấy nó bên dưới tên nhóm của bạn. Mỗi thành viên có thể sử dụng nó để đăng bài mà không cần phải đăng nhập vào Facebook.
Email nhóm là rất chặt chẽ các bản cập nhật đơn giản, không có hình ảnh hoặc video có thể được đăng với địa chỉ email, thậm chí không admin nhóm.
ADMIN TẠO URL CỦA GROUP
Không được nhầm lẫn với Facebook vanity URL , điều này là khá khác nhau thực sự. URL Nhóm của bạn có một kết nối chặt chẽ với nhóm email của bạn. Dù bạn đã lựa chọn như bí danh email của bạn, đó sẽ là URL nhóm của bạn ngay lập tức. Ví dụ, nhóm email của bạn là abcd@groups.facebook.com , sau đó ‘abcd’ là bí danh của nhóm của bạn. URL nhóm của bạn sẽ được http://www.facebook.com/groups/abcd~~V . Tương tự như URL của trang, bạn sẽ không thể thay đổi nó một lần thiết lập.
Như bạn có thể thấy Facebook nhóm là rất khác nhau hơn so với một trang Facebook. Có một điều nữa bạn có thể làm như là một quản trị viên nhóm nhưng mình sẽ tiết kiệm đó trong bài tới. Để tìm hiểu nó là gì, hãy chắc chắn để đăng ký để cập nhật bài viết của mình
(sưu tầm)

4 thoughts on - NHỮNG ĐIỀU MÀ ADMIN FAEBOOK GROUP CẦN BIẾT

LEAVE A COMMENT