Hướng dẫn tạo TXT – SPF record Xác thực tên miền

Home » Tin học » Hướng dẫn tạo TXT – SPF record Xác thực tên miền
Tin học Không có phản hồi

TXT – SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam).

Một số Mail Server được gửi đến thường phải kiểm tra các mail gửi đến từ domain phải có TXT Record .

Ngoài ra TXT record còn dùng để chứng thực chủ sở hữu domain của một số dịch vụ online ( Google Apps v.vv..)

Hướng dẫn tạo TXT record cho 1 Mail Server: Ví dụ tenmienrieng.vn có Mail Server là 210.245.86.46 và cần tạo SPF Record chứng thực cho IP này.
Đăng nhập vào DNS Control , click vào tên miền đã thêm vào hệ thống.
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record SPF cho domain tenmienrieng.vn
+ DNS record : chọn TXT
+ Tên Host : điền vào tên domain chính. (Nếu dùng CPanel Domain FPT, phần Host Record điền: @)
+ Giá trị : “v=spf1 mx a:mail.tenmienrieng.vn ip4:210.245.86.46 ~all”
+ Giá trị MX : bỏ trống

Nếu DNS Control cho tạo record SPF riêng thì cũng làm như trên, nhưng phần Giá trị có thể sửa thành: “v=spf1 a mx  ip4:210.245.86.46 ~all”

TenMienRieng.vn

LEAVE A COMMENT