Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến 1 máy chủ mới

Home » Tên miền » Hướng dẫn trỏ IP cho Domain đến 1 máy chủ mới
Tên miền Không có phản hồi

Ví dụ: Bạn muốn trỏ Domain tenmienrieng.vn đến IP: 103.28.39.3 bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1:

– Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.tenmienrieng.vn

– Đăng nhập bằng Username và Password đã được cung cấp.

Bước 2:

– Chọn Record A

– Tên Record là tên miền bạn muốn trỏ: Ví dụ: tenmienrieng.vn

– Giá trị Record là IP hosting bạn muốn trỏ tới

ip-domain-record

LEAVE A COMMENT