Tag : Tên Miền

Home » Posts tagged Tên Miền"

TXT – SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam). Một số Mail Server được gửi đến thường phải kiểm tra các mail ..

Read more