Tag : Plesk Cpanel

Home » Posts tagged Plesk Cpanel"

Trên công cụ quản trị Plesk (Hosting Windows) Để tạo chuyển tiếp thư tự động từ tài khoản email theo tên miền riêng của bạn tới một tài khoản mail khác, bạn có thể làm như sau: Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị Plesk Bước 2: Vào mục Mail (Quản lý mail) -> ..

Read more