Tag : MX

Home » Posts tagged MX"

Hướng dẫn trỏ MX record mail để Domain có thể sử dụng mail từ server khác. Ví dụ: Trỏ mail cho Domain tenmienrieng.vn sang server IP: 103.28.39.3 thì thực hiện 3 bước sau: Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.tenmienrieng.vn – Đăng nhập bằng Username ..

Read more