Tag : Mạng Lan

Home » Posts tagged Mạng Lan"

Hướng dẫn xóa tài khoản đăng nhập bị lưu mặc định khi kết nối vào máy tính khác trong mạng chia sẻ nội bộ – mạng Lan. Bước 1: Mở Control Panel sau đó vào chọn System and Security -> chọn User Accounts and Family Safety -> chọn Credential Manager (hoặc làm nhanh: Mở Sau khi mở ..

Read more