Tag : DirectAdmin

Home » Posts tagged DirectAdmin"

Sách hướng dẫn dùng Quản trị mail Direct Admin Bạn có thể thực hiện quản trị mail theo lần lượt ảnh hướng dẫn từ trên xuống. Sau khi điền user và pass bạn sẽ vào được trang quản trị như minh họa: Bước 1: Vào E-Mail Management -> chọn E-Mail Accounts Bước 2: Chọn: Create ..

Read more