Hướng dẫn sao lưu backup outlook 2010

Home » Email » Hướng dẫn sao lưu backup outlook 2010
Email, Outlook Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn bạn đọc cách sao lưu dữ liệu Outlook để phòng tránh bị mất dữ liệu, hoặc dùng cho trường hợp cài đặt lại máy vì virus…

Bước 1: Đối với Outlook 2010 thì vào Menu File -> Chọn Options (Đối với Outlook 2007 chọn FIle -> Import and Export)

huongdan-backup-outlook-2010-1

Bước 2: Tại cửa sổ Options đã mở chọn Tab Advanced -> Chọn mục Export cửa sổ bên phải

Tiếp chọn nút Export như hình.

-> Chọn Export to a file (Trong 1 cửa sổ Import and Export Wizard bật ra) -> nhấn Next

huongdan-backup-outlook-2010-2

-> chọn tiếp Outlook Data File (.pst) -> nhấn Next

huongdan-backup-outlook-2010-3

-> chọn folder chứa dữ liệu cần backup (trong outlook 2010 thường folder chứa mail là folder có tên là địa chỉ email; trong outlook 2007 có thể chọn thư mục tên Personal Folders) -> nhấn Next sau khi chọn xong folder cần backup

huongdan-backup-outlook-2010-4

Bước 3

Sau khi chọn xong tên thư mục lưu trữ mail cần backup -> tới cửa sổ chọn thư mục lưu trữ file backup

Nhấn nút Browse… để chọn mở thư mục sẽ lưu files backup

huongdan-backup-outlook-2010-4-5

Chọn xong thư mục để lưu file trên ổ cứng máy tính nhấn OK -> nhấn Finish

Bước 4:

Có thể nhập mật khẩu hoặc không dùng mật khẩu bảo vệ file backup -> chọn OK rồi thoát

Lưu ý trường hợp muốn khôi phục lại dữ liệu từ files outlook đã backup thì làm như bước 1 nhưng chọn Import

LEAVE A COMMENT