zip code postal vietnam

Home » Máy tính » zip code postal vietnam
Máy tính, Tin học, Điện thoại Không có phản hồi

zip code postal vietnam dùng để khai báo thông tin cá nhân trên các trang web giao dịch thương mại hoặc trang xã hội.
Zip/Postal Code. 

An Giang Province 94000 
Bac Giang Province 21000 
Bac Kan Province 17000 
Bac Lieu Province 99000 
Bac Ninh Province 16000 
Ba Ria-Vung Tau Province 74000 
Ben Tre Province 83000 
Binh Dinh Province 53000 
Binh Duong Province 72000 
Binh Phuoc Province 77000 
Binh Thuan Province 62000 
Ca Mau Province 96000 
Can Tho 92000 
Cao Bang Province 22000 
Dak Lak Province 55000 
Da Nang 59000 
Dong Nai Province 71000 
Dong Thap Province 93000 
Gia Lai Province 54000 
Ha Giang Province 29000 
Hai Duong Province 34000 
Haiphong 35000 
Ha Nam Province 30000 
Hanoi 10000 
Ha Tay Province 31000 
Ha Tinh Province 43000 
Hoa Binh Province 13000 
Ho Chi Minh City 70000 
Hung Yen Province 39000 
Khanh Hoa Province 57000 
Kien Giang Province 95000 
Kon Tum Province 58000 
Lai Chau Province 28000 
Lam Dong Province 61000 
Lang Son Province 20000 
Lao Cai Province 19000 
Long An Province 81000 
Nam Dinh Province 32000 
Nghe An Province 42000 
Ninh Bình Province 40000 
Ninh Thuan Province 63000 
Phu Tho Province 24000 
Phu Yen Province 56000 
Quang Binh Province 45000 
Quang Nam Province 51000 
Quang Ngai Province 52000 
Quang Ninh Province 36000 
Quang Tri Province 46000 
Soc Trang Province 97000 
Son La Province 27000 
Tay Ninh Province 73000 
Thai Binh Province 33000 
Thai Nguyen Province 23000 
Thanh Hoa Province 41000 
Thua Thien-Hue Province 47000 
Tien Giang Province 82000 
Tra Vinh Province 90000 
Tuyen Quang Province 25000 
Vinh Long Province 91000 
Vinh Phuc Province 11000 
Yen Bai Province 26000

LEAVE A COMMENT