Xóa tài khoản đăng nhập mạng chia sẻ nội bộ

Home » Máy tính » Xóa tài khoản đăng nhập mạng chia sẻ nội bộ
Máy tính, Tin học Không có phản hồi

Hướng dẫn xóa tài khoản đăng nhập bị lưu mặc định khi kết nối vào máy tính khác trong mạng chia sẻ nội bộ – mạng Lan.

Bước 1: Mở Control Panel sau đó vào chọn System and Security -> chọn User Accounts and Family Safety -> chọn Credential Manager (hoặc làm nhanh: Mở Sau khi mở Control Panel -> nhấn vào hộp địa chỉ và copy đường dẫn sau rồi dán vào: Control Panel\User Accounts and Family Safety\Credential Manager)

quan-ly-account-dang-nhap-mang-lan-noi-bo

Bước 2: Tại Credential manager -> chọn tài khoản muốn xóa rồi nhấn: Remove from vault

quan-ly-account-dang-nhap-mang-lan-noi-bo-2

LEAVE A COMMENT