Hướng dẫn vào Facebook

Home » Facebook » Hướng dẫn vào Facebook
Facebook, Máy tính Không có phản hồi

Tại Việt Nam, nhà mạng thường chặn truy cập vào Facebook, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể vào bằng cách sau:
Cách 1: Dùng trình duyệt CocCoc, bạn phải tải ứng dụng về máy tính cài đặt và sử dụng. Địa chỉ tải: http://coccoc.com/

Cách 2: Nếu bạn không muốn tải hoặc cài đặt thêm bất kỳ trình duyệt web mới nào vào máy tính -> Bạn có thể thay đổi DNS trong Network Conection
Bước 1: Mở -> Control PanelNetwork and InternetNetwork Connections sau đó nhấn chuột phải vào biểu tượng cổng kết nối -> Chọn Properties

Bước 2:
Tại cửa sổ: Network conection status -> chọn Properties -> Một cửa sổ Network conection properties sẽ hiện ra -> bạn chọn tiếp vào dòng có chữ (TCP/IPv4) -> Chọn nhấn Properties -> hệ thống sẽ mở cửa sổ Internet Protocol Version 4
Bước 3:
Tại cửa sổ Internet Protocol Version 4 -> Chọn vào dòng Use the following DNS server setting và đặt thông số ở 2 dòng bên dưới lần lượt: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

V.A.Hung

LEAVE A COMMENT