Hướng dẫn tạo chữ ký trong email outlook 2010

Home » Email » Hướng dẫn tạo chữ ký trong email outlook 2010
Email, Máy tính, Outlook, Tin học Không có phản hồi

Để tạo chữ ký tự động thêm vào cuối email khi gửi đi trong outlook 2010 các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào Files -> chọn Options

Bước 2: Tại cửa sổ Options -> chọn Tab Mail -> chọn Signature

Bước 3: Thêm chữ ký -> Save-> nhấn Ok kết thúc

LEAVE A COMMENT