Hướng dẫn import account email vào zimbra server

Home » Email » Hướng dẫn import account email vào zimbra server
Email, Máy tính Không có phản hồi

Để thêm một danh sách tài khoản email thành viên vào mail server zimbra ta làm như sau:

Bước 1: tạo files dạng xml, có thể làm từ notepad, đặt tên files: cPanel-IMAP-users.xml

Nội dung files như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<ZCSImport>
<ImportUsers>
<User>
<sn>Van</sn>
<givenName>Nguyen Anh</givenName>
<displayName>Nguyen Anh Van</displayName>
<RemoteEmailAddress>van@tenmienrieng.vn</RemoteEmailAddress>
<password>tmrvn</password>
<zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange>
</User>
<User>
<sn>Anh</sn>
<givenName>Vu Van</givenName>
<displayName>Vu Van Anh</displayName>
<RemoteEmailAddress>anh@tenmienrieng.vn</RemoteEmailAddress>
<password>tmrvn</password>
<zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange>
</User>
</ImportUsers>
</ZCSImport>

file-xml-import-acc-zimbra-mailserver

 

Bước 2: Đăng nhập quản trị mail server zimbra -> chọn Tools and Migration -> chọn tiếp Account Migration -> nhấn chọn biểu tượng bánh răng góc trái trên cùng cửa sổ -> chọn Migration Wizard

import-account-mail-server-zimbra-1

import-account-mail-server-zimbra-2

Bước 3: tại cửa sổ Migration Wizard

Tại mục Introduction

Type of mail server: chọn Generic Imap Server

Would you like to import account records? -> chọn Yes

Would you like to import mail? -> chọn No

import-account-mail-server-zimbra-3

 

-> chọn Next -> sang mục Overview -> chọn Import from an XML file -> nhấn Next

import-account-mail-server-zimbra-4

 

->  File upload -> chọn tệp XML cPanel-IMAP-users.xml đã lưu ở máy tính -> chọn Next

import-account-mail-server-zimbra-5

Sau khi upload file XML lên thành công -> tiếp tục nhấn Next và Finish kết thúc việc import list email account vào server mail zimbra.

import-account-mail-server-zimbra-6 import-account-mail-server-zimbra-7