Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng (SSL) trên Mobile

Home » Email » Hướng dẫn cài đặt Email tên miền riêng (SSL) trên Mobile
Email, Máy tính, Tin học Không có phản hồi


Để sử dụng được mail server có bảo mật SSL trên điện thoại di động, yêu cầu máy điện thoại phải đáp ứng các yêu cầu sau:

·         Bạn phải có tài khoản mail hosting
·         Điện thoại có cài đặt GPRS, có wifi thì càng tốt
·         Điện thoại có chương trình check mail client(Mail box), có tính năng bảo mật (SSL/TSL)

Các thông số cấu hình
Mailbox type: chọn là POP3
Incoming mail Server: Tên miền 
riêng (ví dụ: mail.tenmienrieng.vn)

Security port(SSL/TSL Accept all certificates): 995
Outgoing mail server: Tên miền của bạn (ví dụ: mail.
tenmienrieng.vn)

Security port(SSL/TSL): 465

2. Ví dụ cấu hình trên máy Android

Vào Menu -> Email -> Next. Nhập vào địa chỉ Email của bạn ví dụ: mail
@tenmienrieng.vn  . Nhập Password Email của bạn
Chọn Next -> Sang phần POP3 Account (Incoming Server setting)
Trong phần POP3 Server: mail.
tenmienrieng.vn
Trong phần Security type chọn: SSL(Accept all certificates)
Trong phần port chọn: 995
Next -> Sang phần Outgoing server setting
SMTP server: mail.
tenmienrieng.vn
Security type: SSL (Accept all certificates)
Port: 465
Chọn Required Sigin -> Next-> Next

LEAVE A COMMENT