Video hướng dẫn cài email pop3 có ssl vào điện thoại android

Home » Email » Video hướng dẫn cài email pop3 có ssl vào điện thoại android
Email Không có phản hồi

Hướng dẫn cài đặt email pop3 có ssl vào điện thoại Android

-Phần Server của Pop điền : mail.[tên miền của bạn] ví dụ: mail.tenmienrieng.vn

User name viết địa chỉ email đầy đủ: ví dụ ten@tenmienrieng.vn

Passwords: điền  mật khẩu tài khoản email

Port của  phần Incomming mail Server – Máy chủ nhận mail điền: 995

-Phần Server của SMTP  điền : mail.[tên miền của bạn] ví dụ: mail.tenmienrieng.vn

User name viết địa chỉ email đầy đủ: ví dụ ten@tenmienrieng.vn

Passwords: điền  mật khẩu tài khoản email

Port của  phần Outgoing   mail Server – Máy chủ nhận mail điền: 465

Lưu ý phần hỏi Security type chọn: SSL/TLS (Accept all certificates)

LEAVE A COMMENT