Hướng dẫn tạo mail list trong quản trị email server Zimbra

Home » Email » Hướng dẫn tạo mail list trong quản trị email server Zimbra
Email Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn tạo mail list trong quản trị email server Zimbra như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản quản trị, chọn menu Manage

tao-list-mail-zimbra-1

Bước 2: Tại mục Distribution Lists -> chọn biểu tượng bánh răng góc phải cửa sổ trang quản trị cạnh Help -> chọn New

tao-list-mail-zimbra-2

Bước 3: tại cửa sổ nhập mail list bạn điền các thông tin List Name, List members (danh sách các user muốn nhận mail từ mail list) -> chọn Add Selected -> chọn Finish khi thêm đủ danh sách email trong mail list.

tao-list-mail-zimbra-3

 

LEAVE A COMMENT