Hướng dẫn tạo email trong Mdeamon

Home » Email » Hướng dẫn tạo email trong Mdeamon
Email, Tin học Không có phản hồi

Sau khi đăng nhập vào quyền quản trị mail Mdeamon (thường có đường dẫn: http://mail.[tênmiềnriêng]:1000)

Bước 1: vào Main -> Accounts -> chọn New
Bước 2: sau khi nhập đủ thông tin tại cửa sổ Accounts -> chọn Save để hoàn thành việc thêm mới 1 tài khoản mail thành viên.

LEAVE A COMMENT