Hướng dẫn tạo danh sách WhiteList và Blacklist trong WorldClient Mdeamon

Home » Email » Hướng dẫn tạo danh sách WhiteList và Blacklist trong WorldClient Mdeamon
Email Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn bạn cách tạo danh sách gửi nhận thư đáng tin WhiteList và danh sách muốn chặn BlackList trong webmail WorldClient của mail server Mdeamon.

Bước 1: Thêm danh bạ nhanh bằng cách nhấn chuột phải vào tên người gửi ở cột Sender trong Inbox -> chọn Add contact

Bước 2: Vào mục Contact kéo tên trong danh bạ vào mục WhiteList / BlackList

hoặc có thể vào trực tiếp từng mục BlackList / WhiteList -> nhấn New để thêm contact vào mục đó.

Lưu ý: Nếu danh sách người gửi nằm trong mục BlackList của bạn thì thư của họ sẽ bị rơi vào hộp thư Junk trên webmail, còn nếu danh sách người gửi nằm trong mục WhiteList thì thư gửi tới bạn sẽ vào thẳng Inbox.

Cách làm nhanh khác có thể tham khảo:

Kích đúp vào email của người gửi sau đó di chuột vào tên của người gửi nằm ở dòng From; tự động menu sẽ sổ xuống hỏi thêm vào whitelist hay blacklist như ảnh bên dưới:

LEAVE A COMMENT