Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra

Home » Email » Hướng dẫn tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra
Email Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn bạn đọc cách tạo bộ lọc filter xóa email cũ nhanh nhất trên webmail Zimbra như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào webmail, chọn Preferences -> Chọn Filters -> Chọn New Filter

Tại cửa sổ Add Filter: nhập tên filter, Chọn chức năng Date – Before – Choose date -> Nhấn Ok khi xong

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-1

Bước 2: Tạo xong filter, nhấn Run Filter để chạy filter xóa mail cũ

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-2

Bước 3: Chọn mục Inbox hoặc mục lưu email trên webmail rồi nhấn Ok

tao-bo-loc-filter-xoa-mail-cu-zimbra-vivunet-3

LEAVE A COMMENT