Hướng dẫn sử dụng email pop3 có SSL – webmail cPanel

Home » Email » Hướng dẫn sử dụng email pop3 có SSL – webmail cPanel
Email Không có phản hồi

1.Hướng dẫn đăng nhập  vào địa chỉ web có bảo mật  https: ví dụ https://103.28.36.114:2096

Tham khảo tại  http://wiki.vivunet.vn/2016/01/huong-dan-dang-nhap-website-quan-tri-hosting-co-bao-mat.html

2.Hướng dẫn đăng nhập vào webmail của cPanel

3.Hướng dẫn cài đặt email pop3 có ssl vào Outlook

Outlook 2007

Outlook 2010

4.Hướng dẫn cài đặt email pop3 có ssl vào điện thoại Android

-Phần Server của Pop điền : mail.[tên miền của bạn] ví dụ: mail.tenmienrieng.vn

User name viết địa chỉ email đầy đủ: ví dụ ten@tenmienrieng.vn

Passwords: điền  mật khẩu tài khoản email

Port của  phần Incomming mail Server – Máy chủ nhận mail điền: 995

-Phần Server của SMTP  điền : mail.[tên miền của bạn] ví dụ: mail.tenmienrieng.vn

User name viết địa chỉ email đầy đủ: ví dụ ten@tenmienrieng.vn

Passwords: điền  mật khẩu tài khoản email

Port của  phần Outgoing   mail Server – Máy chủ nhận mail điền: 465

Lưu ý phần hỏi Security type chọn: SSL/TLS (Accept all certificates)

5. Hướng dẫn cài đặt email pop3 có ssl vào điện thoại Iphone tham khảo bài:  http://wiki.vivunet.vn/email/huong-dan-cai-dat-email-pop3-co-ssl-vao-dien-thoai-iphone.html

6. Hướng dẫn tạo user mail trong cPanel

LEAVE A COMMENT