Hướng dẫn quản lý email trong Plesk Panel

Home » Email » Hướng dẫn quản lý email trong Plesk Panel
Email, Hosting Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn quản trị mail: tạo tài khoản user mail, thêm chức năng cho tài khoản user mail trong Plesk Panel như sau:

Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản Plesk Panel; chọn mục menu Mail

huongdan-quanly-mail-plesk-cpanel-1

Bước 2: Điền tên email, mật khẩu nhập 2 lần giống nhau, tạo dung lượng lưu trữ email

huongdan-quanly-mail-plesk-cpanel-2

Nhấn Ok là xong. Nếu muốn thêm các chức năng nâng cao, bạn có thể xem bước tiếp theo:

Bước 3: Tạo email Forwarding

huongdan-quanly-mail-plesk-cpanel-3

Bước 4: tạo tên email định danh khác

huongdan-quanly-mail-plesk-cpanel-4

Bước 5: Tạo trả lời email tự động khi nhận mail:

huongdan-quanly-mail-plesk-cpanel-5

LEAVE A COMMENT