Hướng dẫn đổi pass mail worldclient (mdeamon)

Home » Email » Hướng dẫn đổi pass mail worldclient (mdeamon)
Email, Tin học 2 Bình luận

Bước 1: Đăng nhập webmail (thường có đường dẫn kiể http://mail.[tênmiềnriêng]:3000)

Bước 2: Vào Option -> Chọn Personalize -> Mục Password: nhập pass mới rồi nhấn SAVE

2 thoughts on - Hướng dẫn đổi pass mail worldclient (mdeamon)

    • Anh chị nên tắt bộ gõ tiếng việt, và lưu ý mật khẩu cần bao gồm các ký tự sau: chữ hoa, chữ thường, chữ số, và ký tự đặc biệt như @ # $ % ! ^
      Thông thường yêu cầu Độ dài mật khẩu từ 6 ký tự trở lên
      Ví dụ mật khẩu: 234*Ea

LEAVE A COMMENT