Hướng dẫn định dạng mail Outlook 2010 gửi thư inbox gmail

Home » Email » Hướng dẫn định dạng mail Outlook 2010 gửi thư inbox gmail
Email, Tin học Không có phản hồi

Bình thường bạn gửi email pop3 theo tên miền riêng của mình trên webmail tới một hòm thư gmail bất kỳ vẫn vào inbox bình thường, nhưng sau khi cài email vào outlook thì gửi đi thư luôn bị đưa vào  hộp spam của gmail. Dưới đây là 2 bước giúp bạn giảm thiểu việc gửi thư đi từ outlook luôn vào Inbox của gmail. (Hướng dẫn trên outlook 2010)

Bước 1: Chuyển định dạng mail gửi đi (format text) từ html sang plain text hoặc rich text, có nghĩa nội dung gửi mail đi sẽ hoàn toàn là dạng văn bản, không chứa mã hoặc định dạng font chữ…

Để chọn Mặc định thư gửi đi dạng Rich text /Plain text bạn vào File -> chọn Option -> chọn Mail -> chọn Compose messages in this format Rich text/Plain text như ảnh.

Cai-outlook-2010-chon-mac-dinh-richtext

Bước 2: Chọn định dạng mã gõ văn bản dạng Unicode UTF-8

Bạn vào File -> Chọn Option -> chọn Advanced -> chọn International options ở mục: Preferred encoding for outgoing message chọn Unicode (UTF-8) -> Save

utf-8

 

LEAVE A COMMENT