Hướng dẫn điều chỉnh dung lượng đính kèm files gửi email trong Zimbra server

Home » Email » Hướng dẫn điều chỉnh dung lượng đính kèm files gửi email trong Zimbra server
Email Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn bạn đọc có thể điều chỉnh dung lượng files đính kèm khi gửi email trong quản trị máy chủ mail server Zimbra.

Trước tiên cần kết nối SSH vào Server như sau:

Phần mềm cần dùng: Putty

Các phiên bản của phần mềm kết nối có thể tải về tại website:

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Hoặc tại link sau: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe ( Phiên bản dành cho hệ điều hành Windows ).
Chạy ứng dụng Putty.
Bước 1: Nhập Host Name hoặc nhập IP server mail; Port mặc định 22

huongdan-ssh-root-mailserver-zimbra-1

Bước 2: Sau khi hiện cửa sổ kết nối tới máy chủ, Nhập Login as: Root; dòng pasword: gõ mật khẩu đăng nhập (lưu ý chuyển chế độ gõ tiếng Anh cho chính xác, và mật khẩu không nhìn thấy được)

huongdan-ssh-root-mailserver-zimbra-2

Bước 3:

huongdan-ssh-root-mailserver-zimbra-3

Nhập Dòng lệnh bên dưới:

zmprov mcf zimbraMtaMaxMessagesize 33000000

zmprov gcf zimbraMtaMaxMessagesize

 

zmprov mcf zimbraFileUploadMaxsize 33000000

zmprov gcf zimbraFileUploadMaxsize

 

reboot OS

zmcontrol restart

LEAVE A COMMENT