Hướng dẫn cài đặt Email Pop3 có SSL vào điện thoại Iphone

Home » Email » Hướng dẫn cài đặt Email Pop3 có SSL vào điện thoại Iphone
Email 2 Bình luận

Hướng dẫn cài đặt Email POP3 có bảo mật SSL trên điện thoại iPhone, iPad
Cài đặt email POP3 trên iPhone, iPod Touch và iPad tương tự nhau qua các bước sau:

Chọn biểu tượng Settings > Mail, Contacts, Calendars > Accounts và chọn Add Account…

Chọn kiểu email. Trong trường hợp cài đặt email POP3, chọn Other

Chọn Add Mail Account và bắt đầu nhập thông tin tài khoản email.

Nhập chính xác tên, địa chỉ email, mật khẩu và nhấn Save để lưu thông tin. iPhone sẽ kiểm tra thông tin đã nhập. Chọn POP.

Tiếp tục kiểm tra và nhập chính xác thông tin ở mục Incoming Mail ServerOutgoing Mail Server.

Host name điền là : mail.[tên miền]  ; ví dụ: mail.tenmienrieng.vn

User name là địa chỉ email đầy đủ: ví dụ ten@tenmienrieng.vn

Password: mật khẩu của email

Nhấn Save để lưu thông tin.

Sau khi nhấn Save hệ thống  sẽ hỏi về  việc Xác minh nhận dạng máy chủ -> cần chọn Chi tiết  -> chọn Tin  Cậy và hoàn tất việc cài đặt mail

cai-mail-ssl-vao-iphone-xac-minh-nhan-dang-may-chu-mail

cai-mail-ssl-vao-iphone-xac-minh-nhan-dang-may-chu-mail-2

Nhấn nút Home để quay về Spring Board (màn hình chính của iPhone). Chọn biểu tượng Mail để bắt đầu gởi nhận email trên iPhone.

2 thoughts on - Hướng dẫn cài đặt Email Pop3 có SSL vào điện thoại Iphone

Trả lời Hướng dẫn sử dụng email pop3 có SSL - webmail cPanel Hủy