Category : Tên miền

Home » Archive by category : Tên miền

Ví dụ: Bạn muốn trỏ Domain tenmienrieng.vn đến IP: 103.28.39.3 bạn thực hiện các bước sau: Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.tenmienrieng.vn – Đăng nhập bằng Username và Password đã được cung cấp. Bước 2: – Chọn Record A – Tên Record là tên ..

Read more

Hướng dẫn trỏ MX record mail để Domain có thể sử dụng mail từ server khác. Ví dụ: Trỏ mail cho Domain tenmienrieng.vn sang server IP: 103.28.39.3 thì thực hiện 3 bước sau: Bước 1: – Đăng nhập vào phần quản lý tên miền của bạn ở liên kết : http://dns.tenmienrieng.vn – Đăng nhập bằng Username ..

Read more

1. Tạo URL Redirect – Tạo thêm bản ghi mới URL Redirect như sau: + Nhập trong phần Tên Domain (Cũng là tên bản ghi): www.tenmienrieng.vn + Chọn loại Record là: URL Redirect + Điền Giá trị Record là: http://tenmienrieng.vn (Tên URL cần Redirect tớii) + Bấm vào Tạo Record để hoàn tất việc tạo ..

Read more

DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hệ thống tên miền (DNS) là một hệ thống đặt tên theo thứ ..

Read more