Category : Outlook

Home » Archive by category : Outlook

Xoá một email bị kẹt trong Outbox của Outlook Nguyên nhân: có thể do  list gửi mail đi có chứa quá nhiều mail lỗi, hoặc attach files quá lớn  (thường trên 10MB) khiến Outlook không cho gửi mail, và mail cứ bị treo trong Outbox, không thể xóa được. Để xóa email bị tắc, làm ..

Read more

Đôi  khi bạn thắc mắc tại sao email người gửi cho mình thỉnh thoảng lại bị liệt vào hộp thư spam – hộp thư rác của email nhận. Nguyên nhân có thể do email người gửi chưa được xác thực tên miền gửi đi, hoặc địa chỉ IP mail gửi đi chưa được xác thực. ..

Read more

Mở Outlook chọn Tools menu ->  Accounts hoặc Account Settings… Trên cửa sổ E-mail tab, nhấn New… Nếu có thông báo hỏi Choose E-mail Service, select Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP -> nhấn Next Cấu hình cài đặt email Incoming Mail (POP3) Server – requires SSL: pop.gmail.com Use SSL: Yes Port: 995 Outgoing Mail (SMTP) Server – requires TLS or SSL: smtp.gmail.com ..

Read more

Hướng dẫn tạo chữ ký trong thư gửi đi hoặc thư trả lời trong MS Outlook 2007B1: Mở chương trình Microsoft Outlook 2007B2: Vào Tools -> Options B3: Chọn Mail Format B4: Chọn Signatures… B5: Chọn New để tạo chữ ký mới B6: Nhập tên chữ ký khi tạo mail mới B7: Nhập thông tin ..

Read more