Category : Máy tính

Home » Archive by category : Máy tính

Xoá một email bị kẹt trong Outbox của Outlook Nguyên nhân: có thể do  list gửi mail đi có chứa quá nhiều mail lỗi, hoặc attach files quá lớn  (thường trên 10MB) khiến Outlook không cho gửi mail, và mail cứ bị treo trong Outbox, không thể xóa được. Để xóa email bị tắc, làm ..

Read more

Để thêm một danh sách tài khoản email thành viên vào mail server zimbra ta làm như sau: Bước 1: tạo files dạng xml, có thể làm từ notepad, đặt tên files: cPanel-IMAP-users.xml Nội dung files như sau: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <ZCSImport> <ImportUsers> <User> <sn>Van</sn> <givenName>Nguyen Anh</givenName> <displayName>Nguyen Anh Van</displayName> <RemoteEmailAddress>van@tenmienrieng.vn</RemoteEmailAddress> <password>tmrvn</password> <zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange> </User> <User> <sn>Anh</sn> <givenName>Vu ..

Read more

Hướng dẫn xóa tài khoản đăng nhập bị lưu mặc định khi kết nối vào máy tính khác trong mạng chia sẻ nội bộ – mạng Lan. Bước 1: Mở Control Panel sau đó vào chọn System and Security -> chọn User Accounts and Family Safety -> chọn Credential Manager (hoặc làm nhanh: Mở Sau khi mở ..

Read more

Mở Outlook chọn Tools menu ->  Accounts hoặc Account Settings… Trên cửa sổ E-mail tab, nhấn New… Nếu có thông báo hỏi Choose E-mail Service, select Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP -> nhấn Next Cấu hình cài đặt email Incoming Mail (POP3) Server – requires SSL: pop.gmail.com Use SSL: Yes Port: 995 Outgoing Mail (SMTP) Server – requires TLS or SSL: smtp.gmail.com ..

Read more

Hướng dẫn tạo chữ ký trong thư gửi đi hoặc thư trả lời trong MS Outlook 2007B1: Mở chương trình Microsoft Outlook 2007B2: Vào Tools -> Options B3: Chọn Mail Format B4: Chọn Signatures… B5: Chọn New để tạo chữ ký mới B6: Nhập tên chữ ký khi tạo mail mới B7: Nhập thông tin ..

Read more

Để bảo vệ, chống hacker tấn công website của mình, các nhà cung cấp dữ liệu trực tuyến như FPT thường đặt chế độ bảo mật riêng với dạng địa chỉ https:// thay cho địa chỉ thường http://. Tuy nhiên việc này có thể khiến người sử dụng bỡ ngỡ sử dụng lần đầu. 1. ..

Read more

Tại Việt Nam, nhà mạng thường chặn truy cập vào Facebook, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể vào bằng cách sau:Cách 1: Dùng trình duyệt CocCoc, bạn phải tải ứng dụng về máy tính cài đặt và sử dụng. Địa chỉ tải: http://coccoc.com/ Cách 2: Nếu bạn không muốn tải hoặc cài đặt thêm bất ..

Read more

Để sử dụng được mail server có bảo mật SSL trên điện thoại di động, yêu cầu máy điện thoại phải đáp ứng các yêu cầu sau: ·         Bạn phải có tài khoản mail hosting ·         Điện thoại có cài đặt GPRS, có wifi thì càng tốt ·         Điện thoại có chương trình check mail client(Mail box), ..

Read more