Category : Joomla

Home » Archive by category : Joomla

Trong mod_latestnews, mở file helper.phpXuống cuối trang, tìm đến đoạn code: if($row->access <= $aid){$lists[$i]->link = JRoute::_(ContentHelperRoute::getArticleRoute($row->slug, $row->catslug, $row->sectionid));} else {$lists[$i]->link = JRoute::_(‘index.php?option=com_user&view=login’);}$lists[$i]->text = htmlspecialchars( $row->title ).”<img src=’modules/mod_latestnews/hot.gif’/>”; $i++;}return $lists;}} Các bạn Thay đoạn màu đỏ nhémodules/mod_latestnews/hot.gif <– là file hình c..

Read more

Bước 1:Mở File:administrator/components/com_phocagallery/libraries/phocagallery/render/renderfront.phpTại dòng: 680, bạn hãy tìm đoạn code dưới: function renderInfo() { return ‘<div style=”text-align: center; color: rgb(211, 211, 211);”>Powe’ . ‘red by <a href=”http://www.ph’ . ‘oca.cz” style=”text-decoration: none;” target=”_blank” title=”Phoc’ . ‘a.cz”>Phoca</a> <a href=”http://www.phoca.cz/phocaga’ . ‘llery” style=”text-decoration: none;” target=”_blank” title=”Phoca Gal’ . ‘lery”>Gall’ . ‘ery</a></div>’; } và thay thế bằng: function renderInfo() ..

Read more

 Bạn cảm thấy bạn khó chịu, bạn có thể mua phiên bản thương mại của JoomShopping hoặc bạn tìm cách xoá dòng chữ này.   Thủ thuật nhỏ sau sẽ giúp cho dòng chữ trên không xuất hiện trên website của bạn mà bạn không cần phải bỏ tiền ra mua phiên bản thương mại. – ..

Read more

Tìm file general.php theo đường dẫn sau: /components/com_adsmanager/helpers/general.php Tìm đến dòng bên dưới <div style=”text-align:center !important;”><a href=”http://www.joomprod.com/” title=”classifield ads”>Classifield Ads</a> by AdsManager</div> Xóa bỏ hoặc thay thế bằng nội dung của bạn: <div style=” display:none; text-align:center !important;”><a href=”http://www.joomprod.com/” title=”classifield ads”>Classifield Ads</a> by AdsManager&l..

Read more

Có 2 cách để sửa lỗi Strict Standards như sau: 1 Sửa bằng code : thêm dòng này vào file bị lỗi hoặc file index.php dưới đoạn code:  define(‘_JEXEC’, 1); error_reporting(0); ini_set(‘display_errors’, ‘0’);  hoặc:  2 Sửa trong file php.ini đổi giá trị error_reporting thành E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT : error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED &..

Read more