Category : Code HTML

Home » Archive by category : Code HTML

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm chức năng hiển thị các bài viết liên quan (theo Labels) vào cuối mỗi bài viết.Thủ thuật này đã hạn chế được vài nhược điểm cũng như thêm những chức năng mới mà các bài viết về chủ đề “Related Post for Blogspot” trên ..

Read more

Vùng hiển thị đoạn text hay code là nơi (area) mà tác giả muốn lưu trữ, hay chứa trong đó thông tin để người đọc có thể copy, sao chép.Thông thường vùng hiển thị này để lưu những đoạn text hay các đoạn mã code cho khách viếng thăm sao chép nội dung.Để thực hiện ..

Read more

Lưu ý: thay YAHOO_ID_HERE bằng nick chát yahoo của bạn <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=5″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=5″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=6″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=6″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=7″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=7″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=8″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=8″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=9″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=9″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=10″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=10″></a> <a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” ..

Read more

Video ở chế độ Auto Play ( tự động chạy) Muốn cho Video của bạn khi chèn vào Blog sẽ tự động chạy thì chú ý đoạn code ở phần 1. Trong đoạn code trên, bạn thay :  en&fs=1 bằng en&autoplay=1, như vậy, bạn đã tạo lệnh Auto Play cho code HTML trên rồi đấy, khá đơn ..

Read more

1Code CSS <style type=”text/css”> .thumbnail{position: relative;z-index: 0;}.thumbnail:hover{background-color: transparent;z-index: 50;}.thumbnail span{ /*CSS for enlarged image*/position: absolute;background-color: lightyellow;padding: 5px;left: -1000px;border: 1px dashed gray;visibility: hidden;color: black;text-decoration: none;}.thumbnail span img{ /*CSS for enlarged image*/border-width: 0;padding: 2px;}.thumbnail:hover span{ /*CSS for enlarged image on hover*/visibility: visible;top: 0;left: 60px; /*position where enlarged image should offset horizontally */}</style> 2.Code html <a class=”thumbnail” href=”#thumb”><img ..

Read more